Dudok Wonen verlengt contract met Van der Leij

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Woningcorporatie Dudok Wonen tekende in januari. een raamovereenkomst voor integraal vastgoedonderhoud met Van der Leij Bouwbedrijven en twee andere aannemers. De volgende stap in een langjarige samenwerking, die in 2020 begon. Doelstelling: goede dienstverlening plus kwalitatief, efficiënt en kostenbewust onderhoud van alle huurwoningen van deze corporatie. 

https://www.dudokwonen.nl huisvest ruim 8000 huishoudens in ’t Gooi, waarvan 16% met een sociaal kooparrangement. Daarnaast onderhoudt en renoveert Dudok meer dan 7000 woningen, garages, zorgcentra, scholen en kantoren. Van der Leij heeft als werkgebied een deel van Hilversum en al het corporatiebezit in Almere.  

Niels Welmer, bedrijfsleider Vastgoedonderhoud bij Van der Leij, kijkt terug op een goede start van de samenwerking: “Als nieuwkomer lag er voor ons een extra uitdaging om aan te haken op de bestaande processen en werkwijzen. Dat ging wonderbaarlijk goed, er was veel medewerking van alle betrokken partijen.” 

“Onze bewoners gaan dit absoluut merken” 

“Onze bewoners gaan dit absoluut merken”, vertelt Harro Zanting, directeur-bestuurder Dudok Wonen. “Het is onze blijvende verantwoordelijkheid om te werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Want huurders kunnen bij onvrede niet even overstappen naar een andere huisbaas. In de dienstverlening aan huurwoningen speelt onderhoud een belangrijke rol. Dus de kwaliteit waarborgen, de dienstverlening hieromheen goed organiseren en daar helder over communiceren is belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het voor bewoners prettiger is wanneer alle vormen van onderhoud goed op elkaar zijn afgestemd en in regie zijn ondergebracht bij één partij.” 

Dudok Wonen als regisseur

Volgens Jolanda Heimans, manager Onderhoud en Ontwikkeling bij Dudok Wonen, wordt 2022 een leerjaar. Deze samenwerking vraagt om een nieuwe manier van werken voor iedereen. Met de raamovereenkomst is het samenwerken aan vastgoedonderhoud uitgewerkt en vastgelegd; de harde kant. In 2022 ligt de focus op de zachte kant: “Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe we met elkaar samenwerken en invulling geven aan de nieuwe rollen, bij zowel ons als de onderhoudspartners. Dudok Wonen zal als regisseur meer leunen op de adviserende functies van de drie partners. Dat vraagt van alle betrokkenen een omslag en nieuwe manier van kijken naar werkwijzen en aanpak.” 

Van der Leij Bouwbedrijven ziet uit naar een optimale samenwerking met onderhoudspartners Aalberts en Coen Hagedoorn Bouwgroep. En uiteraard met opdrachtgever Dudok Wonen! 

Meer ontdekken: Onderhoud voor corporaties