Met nieuwe managementstructuur klaar voor de toekomst

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Van der Leij heeft een nieuwe, ‘plattere’ managementstructuur ingevoerd. Door de nieuwe structuur komen meer verantwoordelijkheden dieper in de organisatie te liggen. En door korte lijnen kan nog slagvaardiger worden geopereerd. De aanpassingen in de organisatie, die al werden ingezet in 2014, zijn daarmee afgerond.

Van der Leij Bouwbedrijven B.V. werkt nu met een tweehoofdige directie, bestaande uit een algemeen directeur en een technisch directeur. Het directieteam wordt ondersteund door een financieel manager. Zij maken ook deel uit van het managementteam, dat verder bestaat uit de bedrijfsleider projecten, de bedrijfsleider onderhoud, het hoofd personeelszaken en de KAM-coördinator. Algemeen directeur Rob van der Leij blijft eindverantwoordelijk voor de onderneming.

Flexibel teamwork

“Aanleiding voor de verandering was de geleidelijke overgang van alle verantwoordelijkheden van mijn vader naar mij, waarmee de continuïteit in het familiebedrijf gewaarborgd is,” zegt Rob van der Leij. “Er is gekozen voor een zo compact mogelijke opzet, korte lijnen en diep in de organisatie verankerde verantwoordelijkheden. Daarmee komt Van der Leij tegemoet aan de marktomstandigheden van nu én in de toekomst, waarin van bouwbedrijven meer dan ooit flexibel teamwork wordt verwacht. Zowel intern als in interactie met anderen. Denk aan het opzetten van kansrijke samenwerkingsverbanden, de snelle implementatie van slimmere en efficiëntere werkprocessen en succesvolle ketenintegratie,” aldus Rob van der Leij. “Kortom, wat nodig is om het onze klanten naar de zin te maken.”

Meer over Van der Leij