Nu doen: Nul-op-de-Meter realiseren tijdens mutaties

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Nul-op-de-Meter betekent dat de energiemeter van een woning aan het einde van het jaar op nul staat. De ambities in Nederland zijn hoog, maar het verbeteren (duurzaam en levensloopbestendig maken) van de bestaande voorraad is door de omvang ervan niet eenvoudig. Nu is het mogelijk om de slag naar Nul-op-de-Meter te maken tijdens een mutatie-renovatie. Dat kan de verduurzamingsambitie van corporaties een aanzienlijke ‘boost’ geven.

Seriematige renovatieprojecten om (een grote stap richting) Nul-op-de-Meter te bereiken zijn vaak moeilijk planbaar en stuiten in de praktijk niet zelden op stroperige processen. To speed things up biedt Van der Leij Bouwbedrijven door middel van haar duurzaamheidsbedrijf Climate Construction, in nauwe samenwerking met De Stroomversnelling, de mogelijkheid om tijdens mutatie-onderhoud sociale huurwoningen naar Nul-op-de-Meter te brengen. Hierbij wordt voldaan aan de regeling met betrekking tot de energieprestatievergoeding en contractsvorming (NOM-keur), zoals opgesteld door De Stroomversnelling.

Tot 10% goedkoper dan in projectvorm

Ingrijpend verduurzamen van woningen tijdens mutaties is niet alleen een waardevolle bijdrage aan robuuste energieprestaties van de gehele voorraad, het is ook vaak goedkoper dan een aanpak per project. Tot wel 10% goedkoper, zo blijkt uit onderzoek, wanneer de Nul-op-de-Meter renovatie wordt verdisconteerd in de total cost of ownership van een complex. Nul-op-de-Meter verduurzamen tijdens mutaties met Van der Leij neemt geen extra tijd in beslag ten opzichte van standaard mutatie onderhoud. Bovendien kunnen (sociale) huurwoningen tijdens renovatie levensloopbestendig worden gemaakt en andere toekomstgerichte verbeteringen ondergaan. Bijvoorbeeld: asbest dak saneren; bredere deuren; nieuwe, optimaal toegankelijke badkamer en desgewenst een uitbouw. Door deze combinatie-opties stijgt het te behalen voordeel.

Het één niet zonder het ander

Succesvol en op tijd Nul-op-de-Meter realiseren zal een kwestie zijn van gecombineerde inzet. Grootscheeps in projecten, maar evenzo waardevol en ‘organisch’ tijdens mutaties. Kortom: het één niet zonder het ander. Van der Leij Bouwbedrijven is er klaar voor: meer dan 40 jaar ervaring in renovaties in opdracht van woningcorporaties in heel Nederland én met een eigen, van KOMO-attest voorzien en door TNO goedgekeurde systematiek voor energiezuinige woningen (Climate Construction). Bewezen in de praktijk, in binnen- en buitenland. Wij denken graag met u mee! Vraag informatie.