Van der Leij = slimme oplossingen voor de gebouwde omgeving

Van der Leij, dé specialist voor onderhoud en renovatie, biedt antwoord op actuele vragen rond bestaand vastgoed.

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Van der Leij, déspecialist voor onderhoud en renovatie, biedt antwoord op actuele vragen rondbestaand vastgoed. “Bijvoorbeeld: renovatie en onderhoud betaalbaar maken voor VvE’s. En bijvoorbeeld: zorginstel­lingen ontzorgen, door ze continuïteit eninvesteringszekerheid te bieden.”

Dat zegt Rob van der Leij, directeur van de Van der LeijGroep BV. “Wat mijn vader in 1973 is gestart, is anno 2015 een eigentijds bouwbedrijf, dat zichvolop richt op de toekomst. In de nabije toekomst is het verduurzamendrenoveren van bestaande woning- en utiliteitsbouw een prioriteit. In dewoningbouwsfeer zeker ook de voorraad van de corporaties, maar tegelijk zien weeen sterk toenemende behoefte bij Verenigingen van Eigenaren. Het opplussen vanappartementengebouwen en die tegelijkertijd energetisch ingrijpend verbeteren.”

Nieuwe oplossingenco-creëren

“In de markt stellen wij de wensen van opdrachtgeverscentraal. Momenteel bestaan die vaak uit het co-creëren van nieuwe oplossingen.Met name in financiële zin. Het haalbaar en betaalbaar maken van renovaties.Een doordacht financieringsplan als basis voor het bereiken van een veel beterenergielabel. In dat soort gevallen ontwerpen wij maatwerkoplossingen voorvastgoedeigenaren. Particulier, verenigd in VvE’s, of institutioneel. Ennatuurlijk voeren we de gevraagde werk­zaamheden vervolgens uit – in dekwalitatieve traditie van meer dan 42 jaar Van der Leij.”


Nieuwe markten,nieuwe verwachtingen

Rob van der Leij: “Volop in ontwikkeling is hettransformeren van religieus erfgoed, zoals niet meer gebruikte kerken, naarnieuwe bestemmingen. Soms worden het woningen, soms bedrijfsverzamel­gebouwenof creatieve broed­plaatsen. Voorzien van eigentijdse voorzieningen ennatuurlijk duurzaam. Ongeveer hetzelfde zie je in het onderwijs. Hetbestaande vastgoed gaan we óf energetisch renoveren, of wordt herbestemd envervolgens getransformeerd. In deze relatief nieuwe markten is Van der Leij eenpartij die traditioneel vakmanschap combineert met innovatieve oplossingen,zowel financieel als bouwtech­nisch. Daardoor zijn we in staat om in zeeruiteenlopende, vaak unieke omstandigheden, het maatwerk te leveren dat wordt verwacht.”