Urgent Woning bijdrage aan huisvestingsoplossing statushouders

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Urgent Woning bijdrage aan huisvestingsoplossing statushouders

Met de instroom van tienduizenden asielzoekers staan de Nederlandse gemeenten voor een gigantisch huisvestingsvraagstuk. “De Urgent Woning kan een mooie bijdrage leveren aan huisvesting voor vergunninghouders*”, zeggen woning-corporaties in verschillende gemeenten in Nederland, “al is de manier waarop huisvestingsoplossingen tot stand komen natuurlijk afhankelijk van lokaal overheidsbeleid.” De Urgent Woning is een duurzame, custom made woning die is ontwikkeld in samenwerkingsverband door Van der Leij, Veerhuis Bouwsystemen en Steel Framing Holland.

Hoe los je als gemeente de grote vraag naar passende huisvesting voor status-houders op? Er is een keuze uit verschillende opties. Oplossingen in de bestaande voorraad, meer woonruimte in lopende nieuwbouw meenemen of tijdelijke huis-vesting realiseren. Bij dat laatste zijn kwaliteit en flexibiliteit van de tijdelijke huisvesting een belangrijke aandachtspunten. Bij de Urgent Woning zijn die uitstekend in orde; na gebruik zijn Urgent Woningen weer elders inzetbaar.

Urgent Woning in beeld

Een van de aardige aspecten van het Urgent Woning-systeem is onder andere dat het opdeelbaar is in kleinere eenheden. Daardoor hoeven geen massieve, visueel onaantrekkelijke ‘blokken’ te ontstaan. Ook is de formule hybride en flexibel, waardoor een Urgent Woning die nu wordt ingezet als huisvesting voor statushouders, straks een studentenwoning of wisselwoning kan zijn. Diverse gemeenten studeren op mogelijkheden met de Urgent Woning. Van een beoogde locatie kan Urgent Wonen een 3D-scan en video maken, die een realistische impressie geven van een huisvestingsoplossing voor statushouders. Een draagvlakbevorderende component van het Urgent Woning-systeem.

Corporaties wijzen de weg

In de meeste gemeentes waar statushouders zullen worden gehuisvest, zijn woningcorporaties nauw betrokken bij het zoeken naar de ter plaatse meest efficiënte oplossingen. Dat is logisch, want de toekomstige bewoners behoren natuurlijk tot de doelgroep van corporaties: mensen die zijn toegewezen op sociale huisvesting. Daar zijn corporaties op gericht. Maar hoe de huisvesting voor deze groep mensen wordt ingericht is primair aan de gemeentes. Die de ruimte hebben om lokaal beleid te voeren, rekening houdend met omstandigheden ter plekke. Hoe dan ook: de Urgent Woning is er helemaal klaar voor!

(* Een vergunninghouder, tot nu toe bekend als statushouder, is een asielzoeker met voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning).