Van der Leij tekent voor circulair mutatie-onderhoud. U ook?

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Circulair mutatie-onderhoud zal in de tamelijk nabije toekomst de norm zijn. Meer hergebruik is minder CO2 uitstoot èn minder verbruik van materialen die niet oneindig beschikbaar zijn. Daarom doet Van der Leij graag mee met het Re-Use systeem, waarin corporaties en aannemers samen meer circulair onderhoud faciliteren.

Dat zegt Johan van de Bunt, bedrijfsleider onderhoud & restauratie bij Van der Leij Bouwbedrijven. En daarom ondertekende Van der Leij onlangs een contract met Re-Use, dat voorziet in de inzet van een volgsysteem voor her te gebruiken bouwmaterialen. 

Sloten, deuren, sanitair

“Veel onderdelen van een woning blijken bij mutatie-onderhoud prima geschikt voor hergebruik. Het kan een deur zijn, een slot of een keramisch sanitair-element. Bij de opname van een mutatiewoning labelen we herbruikbare materialen en bij de sloop worden die gedemonteerd en door Re-Use opgehaald. Ze worden aangemeld in een centraal systeem, inclusief de CO2-reductie die wordt gerealiseerd door het onderdeel opnieuw te gebruiken in plaats van er een nieuwe voor te bestellen. Gaan we een woning afmonteren, dan kijken we eerst in het systeem welke gebruikte elementen beschikbaar zijn, vóórdat er nieuwe materialen worden besteld.” 

Dezelfde basiskwaliteit

Op deze manier ontstaat een efficiënte en doelmatige ‘kringloop’ van herbruikbaar bouwmateriaal. Waarbij als uitgangspunt geldt: de opdrachtgever (en dus de bewoner) krijgt in alle opzichten dezelfde kwaliteit als wanneer uitsluitend nieuwe producten zouden zijn gebruikt. En met dezelfde garantie. Per periode, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal, is er een rapportage waaruit precies blijkt welke producten waar zijn hergebruikt. En welke CO2-besparing daarmee is gerealiseerd. Even praktisch als doordacht. 

Schaarste? Circulair biedt soelaas

Naast milieu en klimaat pleit ook de actuele marktsituatie voor hergebruik. Johan van de Bunt: “Veel bouwmateriaal wordt steeds schaarser en de prijzen lopen op. Dat maakt hergebruik ook economisch steeds aantrekkelijker. Circulariteit is de toekomst, daar zijn we van overtuigd.”
Circulair renoveren? Kom in contact met Van der Leij. 

Meer over onderhoud samen met Van der Leij Bouwbedrijven