Voordelig, efficiënt en veilig asbest saneren met TAS

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Asbest saneren: het moet steeds vaker en de kosten rijzen meestal de  pan uit door de steeds strenger wordende wetgeving.  Door gebruik te maken van de nieuwste  innovatieve methodes, die aan alle regel- en wetgeving voldoen, bestaat de  mogelijkheid om op een veiliger én relatief voordeligere wijze te saneren.

Total Asbestos Solutions kan, door diverse disciplines te  verbinden, in de meeste gevallen zowel de asbestsanering, als ook het herstel daarna  uitvoeren tegen een prijs, die men normaliter zou uitgeven aan alleen de  asbestsanering.

Total Asbest Solutions (TAS) is een samenwerking van Van der Leij en Samia Advice Management. Samia Shafique beschikt over meer dan 13 jaar ervaring in asbestproblematiek. “Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat we, in alles wat we doen, denken aan het klimaat. Dat kan ook bij asbestsanering. Want door te werken met biologisch afbreekbaar schuim komen er bij het saneren nagenoeg geen vezels meer vrij. Dat is winst, voor mens en milieu. Daarom past TAS een bewezen, innovatieve techniek toe.”

Unieke workflow  asbestsanering

TAS combineert een jarenlange asbest know-how met de renovatiekracht van Van der Leij. Wat is het resultaat? Shafique: “Neem als voorbeeld een asbesthoudend plafond in een keuken. Normaal gesproken ben je dan voor de asbestsanering en de bouwkundige herstelwerkzaamheden minstens een week kwijt. Wij kunnen het laten uitvoeren in gemiddeld twee dagen. En de bewoners kunnen eventueel gewoon thuis blijven. Een ideale oplossing voor woningcorporaties en VvE’s. Hotels of wisselwoningen voor bewoners zijn bij onze methode niet nodig.”

Powered by FoamShield

Asbestinventarisatie,sanering en bouwkundig herstel kunnen slimmer, sneller en duurzamer. Om dat tebereiken maakt TAS gebruik van de beproefde werkmethode van FoamShield. FoamShield is een vezel opsluitings-techniek, gebaseerd op eenproactieve benadering van de asbestvezel. Dat gebeurt door voorafgaand aansaneringswerkzaamheden eventuele vezelemissie te voorkómen met behulp vanmoderne en uiterst effectieve ‘wetting agents’ die de vezels grondig aan debron binden. Een uniek en veilig saneringsproces, dat ruimschoots onderalle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

Ontdek meer over slim omgaan met asbest en neem contact op met TAS