Herbestemmen

De wereld van het vastgoed maakt grote, voorlopig onomkeerbare bewegingen door. Het aantal leegstaande gebouwen groeit: met name kantoren, industrieel vastgoed en kerkgebouwen. 

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Vaak bieden deze gebouwen uitstekende mogelijkheden voor herbestemming. Opvallend is dat een groot deel van de gebouwen een maatschappelijke functie of woonfunctie krijgt. Locatie, bereikbaarheid, omgevings- en demografische factoren spelen bij herbestemmen een belangrijke rol in termen van haalbaarheid; lokaal beleid en politieke overwegingen zijn niet zelden bepalend.

Transformeren: kennis en kunde

Een omgeving die Van der Leij goed kent. De kennis en kunde die in meer dan 40 jaar is opgebouwd deelt Van der Leij graag met samenwerkingspartners als het gaat om herbestemmen. Waarbij de economische realiseerbaarheid voorop staat. Zo kunnen we meer mogelijk maken en zijn oplossingen voor de toekomst stevig verankerd in de realiteit van nu. Meer weten? Van gedachten wisselen over potentiële herbestemingsprojecten? Een transformatie uitvoeren? Wij komen graag met u in contact.