Energie voor vernieuwing dankzij ScholenDossier

Iedere school is uniek en hetzelfde geldt voor veelschoolgebouwen.

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Iedere school is unieken hetzelfde geldt voor veel schoolgebouwen. Maar wat ze vaak gemeen hebben isdat er op het gebied van isolatie en energieverbruik een wereld is te winnen.Van der Leij (met het product Climate Construction) is de aannemer in hetScholenDossier – en we heb­ben ons huiswerk goed gemaakt!

Zóveel besparen op verwarmingskosten dat het complete dakkan worden gerenoveerd? Zoveel minder elektriciteit verbruiken, dat alleverlichting vernieuwd kan worden? En tegelijkertijd scholieren of studentenhierbij betrekken, om bewustwording en kennis te stimuleren?
Dat is wat u als schoolbestuur natuurlijk wilt.

School slim renoveren met Van der Leij

Van der Leij ontwikkelde een uniek energiebesparend bouwproduct:Climate Construction. Dat product brengt Nul-op-de-Meter onder handbereik. Hetis –in de nieuwbouw­variant- voorzien van een KOMO-attest en met succes getestdoor TNO. Climate Construction is ook uitermate geschikt voor energetischoptimaal renoveren van bestaande schoolgebouwen. Het energielabel gaat dan meteen sprong omhoog; de energierekening flink omlaag.


Nu haalbaar dankzij speciale financieringsregeling

In veel gevallen zullen de energetische besparingen een renovatie volgens dezesystematiek van Van der Leij helemaal of voor een groot deel dekken. En de benodigdeinvesteringen zijn nu óók haalbaar. Via Univeste bieden wij een aantrekkelijkefinancieringsregeling aan, die per organisatie exact op de omstandigheden wordtafgestemd.
Oók op die van uw school of scholen. Vraag informatie.

Studenten denken mee

Samen met ScholenDossier en samen met studenten vanverschillende ROC’s gaat Van der Leij kennis, inzichten en ervaringen delen.Doel: scholieren en studenten betrekken bij de techniek en meer mogelijk makenvoor schoolbesturen met renovatiewensen.

Maar niet alleen renovatiewensen. Immers, ook op het gebiedvan betaalbaar en duurzaam onderhoud aan schoolgebouwen leven veel vragen. Vander Leij biedt voor scholen speciale onderhoudscontracten, waarbij we allevormen van onderhoud tegen vooraf vastgestelde (maand) bedragen perfectuitvoeren. Zo kunnen de gevolgen van o.a. doordecentralisatie voor hetonroerend goed adequaat worden opgevangen. Het vastgoed behoudt zijn waarde ener is investerings- zekerheid voor vele jaren.100%Van der Leij!