Even prettig wonen

Een tijdelijke uitvalsbasis waar bewoners zich veilig en prettig voelen!

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Even prettig wonen

 

Mensen leven graag in dezelfde omgeving en voelen zich daar bijzonder thuis. Er zijn natuurlijk ook mensen die het leuk vinden om steeds een nieuwe omgeving te ontdekken. 

Soms komt een bewoner of gezin in haar levensfase in een situatie terecht waarbij er weinig of geen keuze is om te kiezen voor een  eigen (t)huis. Eigenlijk weten wij dan van tevoren dat het verblijf op een locatie of in die bepaalde woning van tijdelijke aard zal zijn.  

De huisvesting, voorzieningen en de omgeving moeten hier dan ook op ingericht zijn, zodat een eventuele doorstroom naar een toekomstig nieuw thuis zo snel als mogelijk kan worden gerealiseerd.

 

Behoefte aan een uitvalsbasis!

 

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning inNederland is 8 jaar waarbij uitschieters van meer dan 15 jaar niet op zichzelf staan. Er zijn in Nederland gewoonweg te weinig sociale huurwoningen beschikbaar en er worden ook te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Naast dat er te weinig woningen zijn worden de wachtlijsten ook negatief beïnvloed doordat huurders voorrang krijgen omdat ze een zogenoemde ‘’urgentieverklaring’’ op basis van sociale of medische gronden overleggen. Wie slachtoffer is geweest van huiselijk geweld krijgt vaak voorrang en ook mantelzorgers en asielzoekers komen in gemeenten eerder aan bod bij de toewijzing van sociale huurwoningen. 

Zoals hierboven duidelijk is te lezen sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan, het woningbouw systeem in Nederland is er niet opvoorzien om de behoefte voor tijdelijke huisvesting in te vullen. Speciaal voor deze doelgroep biedt ‘’Urgent Wonen’’ een passend product waarbij in een tijdelijke ‘’urgente’’ woonbehoefte kan worden voorzien. 

Naast het basis product biedt Urgent Wonen voor de diverse doelgroepen extra producten en diensten om zodoende (naar omstandigheden) een zo’n prettige mogelijke situatie te creëren. Stelt u zich eens voor dat u in een paar dagen dit soort woningen kunt ontwerpen en aanschaffen en dat deze snel en flexibel worden gerealiseerd, betaalbaar, functioneel en toekomstbestendig.

 

Deze belofte maken wij waar met Urgent Wonen!

 

Urgent Wonen is een samenwerking tussen Van der Leij Bouwbedrijven, Veerhuis Bouwsystemen en Steel Framing Holland.