Medewerkers eren Rob van der Leij senior met bronzen borstbeeld

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

De medewerkers van Van der Leij Bouwbedrijven schonken de onderneming een bronzen borstbeeld van de grondlegger: Rob van der Leij senior. Vanaf 1973 tot aan zijn overlijden op 24 juni 2015 werkte hij schijnbaar onvermoeibaar aan ons bedrijf. En aan zaken daaromheen, want ‘senior’ was bijvoorbeeld ook bestuurslid van Stichting KOMO, initiatiefnemer van publiek-private samenwerkingsverbanden en ideeënrijk vernieuwer in de bouwkolom. Hij geloofde in vooruitgang, in innovatie, in samenwerking én in het bundelen van relevante bouwspecialismen onder één dak.

Zoon en opvolger Rob van der Leij, de huidige algemeen directeur, onthulde het beeld, dat een mooi plaatsje in de entree van de vestiging in Amsterdam heeft gekregen. Samen met zijn zoon, Robin.

Glansrijk en met charme

‘Senior’ was een sociaal bewogen, visie- en vindingrijk mens, die de waarde van grotere verbanden zag. En die, glansrijk en met charme, nieuwe inzichten met bestaande belangen wist te combineren. Daarbij wist hij tegelijk van Van der Leij Bouwbedrijven dé specialist voor onderhoud en renovatie te maken, een vertrouwd veelzijdige partner voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren, overheden en (religieuze, zorg en andere) instanties.

Opdrachtgevers ontzorgen

Anno 2017 staat zowel het beeld van Van der Leij senior als het imago van Van der Leij als bouwonderneming recht overeind. De nieuwe generatie bouwt verder waar de vorige nooit is gestopt. Ontwikkelt nieuwe markten, werkt internationaal samen op Europese schaal en ontzorgt opdrachtgevers vanuit drie verschillende locaties in Amsterdam, Den Haag en Almere. Wat zou ‘senior’ zelf van zijn bronzen verbeeltenis hebben gevonden? Huidig algemeen directeur Rob van der Leij: “Wie hem gekend heeft weet dat hij, als hem dat zou zijn gevraagd, luchtigjes gezegd zou hebben dat hij niet zo nodig op deze wijze in het middelpunt van de belangstelling hoefde te staan. Maar in zijn hart zou hij het prachtig hebben gevonden. Vooral omdat het beeld er is gekomen op initiatief van de medewerkers zelf. Een mooier compliment kun je niet krijgen.”