Van der Leij en NOM-keur: zekerheid over kwaliteit energiezuinige woning

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Nul op de Meter betekent: comfortabel wonen met een energierekening van 0 euro.
Dat wordt bereikt door optimale isolatie enerzijds en het duurzaam opwekken van energie anderzijds – bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Om Nul op de Meter in de bestaande bouw te bereiken zijn er verschillende renovatieconcepten op de markt.
Hoe kan een consument weten of zijn Nul op de Meter-woning aan de vereiste hoge bouwkwaliteit voldoet? Daarvoor is er nu het NOM-keur. Het NOM-keurmerk biedt zekerheid over de kwaliteit en langetermijnprestaties van NOM-woningen.

Van der Leij, de specialist voor onderhoud en renovatie, beschikt over het NOM-keur concept 0.1 voor haar product ‘Thuis een nieuwe woning!’ van Climate Construction. Dat betekent dat het ontwerp van het product van Climate Construction voor Nul op de Meter voldoet aan de objectief vastgestelde randvoor-waarden van de Stroomversnelling.

NOM-keur gaat verder dan technische eisen 

Brigitte Berends, partner bij Kwartiermakers in de Bouw (en voormalige coach/begeleider bij de ontwikkeling van het NOM-product van Van der Leij), zegt: “Het NOM-keur geeft inzicht in de belevingswaarde van de woning voor de woonconsument. Want al voldoet de NOM-woning aan gestelde technische eisen, als de gebruiker de woning niet voldoende waardeert, is het geen goed product. Het NOM-Keur schrijft randvoorwaarden voor zodat een woning past binnen maatschappelijke kaders. Denk aan Flora- en Faunawetgeving, welstandscriteria voor gemeenten en normen om het product goed te laten aansluiten op het onderliggende energienetwerk. Het NOM-Keur volgt de ‘reis’ die een goede NOM- propositie aflegt: van concept op de tekentafel van de aanbieder (zoals Van der Leij) naar een bewoonde Nul op de Meter-woning. Stroomversnelling ontwikkelt het NOM-Keur opdat klanten weten wat ze kopen en aanbieders kunnen laten zien dat ze uitstijgen boven de markt.”


“Van der Leij innovatief en nieuwsgierig” 

“Van der Leij is een innovatief en nieuwsgierig bouwbedrijf, met een enorme track record in renovatie. Met de huidige stand van de techniek stellen ze een optimaal renovatieproduct voor en denken ook mee over financieringsvormen. Het NOM-keur 0.1 bewijst dat Van der Leij in het ontwerpen van Nul op de Meter-concepten voldoet aan de geldende prestatienormen en daarmee aan de eisen die woonconsumenten en de maatschappij aan NOM-woningen mogen stellen,” aldus Brigitte Berends. “Van der Leij behoort daarmee tot de koplopers van aanbiedende partijen.”

VvE-gebouw renoveren naar Nul op de Meter? Ontdek de mogelijkheden.
Corporatievastgoed ingrijpend energetisch verbeteren? Kijk mee.