Woonpalet verlengt contract met Van der Leij Bouwbedrijven

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

Betrouwbaarheid, continuïteit en bewonerstevredenheid. Deze aspecten vindt woningbouwcorporatie Woonpalet in Zeewolde het meest belangrijk. En omdat die waarden in de afgelopen jaren prima in orde waren, heeft zij haar contract voor dagelijks onderhoud, mutatie-onderhoud en KBT-renovaties* met Van der Leij verlengd voor opnieuw 2 x 3 jaar.

Woonpalet is een woningcorporatie met 2.000 huurwoningen in Zeewolde. Met 18 medewerkers zorgt Woonpalet voor goede en betaalbare woningen in prettige buurten. Huishoudens met een smalle beurs, kwetsbare mensen starters, gezinnen en alleenwonenden kunnen op Woonpalet rekenen. En Woonpalet rekent op Van der Leij.

Al vele jaren

De samenwerking tussen Woonpalet en Van der Leij bestaat al vele jaren en was de afgelopen zes jaar ook vastgelegd in een contract voor die periode. Dat contract is nu dus hernieuwd voor de periode tot en met maart 2029. Op 27 maart jl. tekende directeur-bestuurder Gerrit Bos van Woonpalet en Rob van der Leij namens Van der Leij Vastgoed Onderhoud de overeenkomst (zie foto). De bezegeling van een plezierige samenwerking, waarbinnen de bewonerstevredenheid centraal staat. Die wordt dan ook elk jaar onderzocht en geëvalueerd.

Waarde toevoegen

Met een ‘rapportcijfer’ 8,2 voor reparaties en een 7,8 voor onderhoud gaven de huurders van Woonpalet in 2022 aan dat zij bovengemiddeld tevreden zijn over hun corporatie en diens aannemer. Daar is Van der Leij trots op en samen met Woonpalet streven we voortdurend naar verdere verbeteringen, onder andere door middel van LEAN. Lean is het streven naar perfecte processen. Hoe beter een proces, des te meer waarde er voor de klant wordt toegevoegd. Maar ook de automatisering van de dienstverlening moet het huurders nog makkelijker maken. Bijvoorbeeld bij reparatieverzoeken.

Van het gas af

Dit jaar start Woonpalet met het vervangen van CV-ketels door hybride warmtepompen en in de periode tussen nu en 2030 wordt er naar gestreefd om op alle daken van de woningvoorraad zonnepanelen neer te leggen. De duurzaamheidscoëfficiënt van het bezit van Woonpalet (gemiddeld energielabel: A) gaat daarmee nog verder omhoog. Van der Leij draagt graag bij aan het woonplezier van de Woonpalet huurders en uiteraard aan een goede gang van zaken bij onze opdrachtgever.

(*) Keuken-, badkamer- en toiletrenovaties.