Hoe zat het ook alweer met Van der Leij en de Anne Frankboom?

Op 4 april 2012 deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak ineen rechtszaak tussen de stichting Support Anne Franktree (SAFT) en Van derLeij Bouwbedrijven.

Heeft u een vraag of opmerking?

020-632 3331

of

De rechter oordeelde:

  • dat het feit dat de boom omviel in 2010 niet aan Van der Leij te wijten was;
  • dat Van der Leij het volste recht had de restanten van de boom op eigen terrein op te slaan;
  • dat SAFT ten onrechte niet wenste te betalen voor het opruimen en opslaan van de restanten van de boom (waarvoor zij immers zelf opdracht had gegeven);
  • dat SAFT ook een restantbetaling moest doen aan Van der Leij voor het aanbrengen van de constructie rond de boom, dit laatste zodra SAFT daar voldoende financiële middelen voor zou hebben.

Op alle essentiële punten kreeg Van der Leij daarmee van de rechter gelijk. SAFT ging niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter en erkende dus haar ongelijk. Zij kondigde na de uitspraak van de rechter aan zichzelf op te heffen, in een kennelijke poging zo onder betalingen uit te komen.


Uit onderzoek bleek: SAFT deed onjuiste beweringen

In de periode vóór de gerechtelijke uitspraak probeerde SAFT Van der Leij in de media in een kwaad daglicht te plaatsen. Zo beweerde Arnold Heertje, lid van het bestuur van SAFT, dat Van der Leij “een rover van Joods erfgoed” zou zijn en nog veel meer lelijks, waarbij verwijzingen naar de Holocaust niet werden geschuwd. Deze beweringen zijn schadelijk geweest voor de reputatie van Van der Leij en dat was waarschijnlijk ook de bedoeling. Toen kwaliteitsmedia, waaronder de New York Times, Het Parool en Vrij Nederland, de situatie gingen onderzoeken, bleek hen dat SAFT niet op een leugentje meer of minder keek, om het maar eens netjes uit te drukken. De kranten schreven hun bevindingen op in klare taal.

In een beschaafd land heeft de rechter het laatste woord

In een beschaafd land wenden partijen met een verschil van inzicht zich tot de rechter wanneer zij er onderling niet uitkomen. Dat is precies wat in deze situatie is gebeurd. Ook de rechtbank onderzocht de zaak en kwam op 4 april 2012 tot een uitspraak die geen ruimte voor twijfel laat, zoals hierboven is weergegeven.

Documentaire Requiem voor een Boom

Op 15 mei zendt de NCRV een documentaire van Michiel Brongers uit over de Anne Frankboom. Een co-productie van deze omroep en Selfmade Films. Uit deze docu¬mentaire blijkt dat SAFT al veel eerder ook met allerlei andere personen en partijen dan Van der Leij ruzie creëerde. Wat hier verder ook van zij, toepasselijk lijkt een citaat van wijlen Rob van der Leij senior over het ook door hem diepbetreurde conflict rond de boom: “Iedereen wilde het beste doen. Maar uiteindelijk is dit een affaire met alleen maar verliezers.”